Czy rzeczywiście wprowadzenie Edukacji Włączającej będzie z korzyścią dla naszych dzieci?

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opisującymi temat.