Fundacja Życie i Rodzina przygotowała wzór oświadczenia dla nauczycieli oraz ekspertyzę prawną w przedmiocie prawa nauczyciela do swobody i wolności religijnej w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych, w szczególności do obowiązku nazywania uczniów zgodnie z ich danymi metrykalnymi

Zapraszamy do pobrania dokumentów

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA NAUCZYCIELI

EKSPERTYZA PRAWNA