Cytaty dyskryminujące szkoły specjalne skopiowane z Umowy Partnerstwa z UE do dokumentów samorządów województw

W odpowiedzi na zapytania upubliczniamy cytaty będące podstawą interwencji ROS. Zainteresowanych przepraszamy za konieczność dosłownych przytoczeń tych dyskryminujących cytatów. Jednocześnie informujemy, iż  fragmenty te są w przeważającej liczbie wprost zaczerpnięte z umowy partnerstwa pomiędzy Polską a…

Konwencja Stambulska to KRUCJATA a nie traktat. Za cel ma przebudowę społeczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się  z opinią amerykańsko-izraelskiego uczonego przedłożonej Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie genderowej Konwencji stambulskiej: ------------------------------------ Prof. Eugene Kontorovich, amerykańsko-izraelski prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym oraz międzynarodowym, przekazał polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię „przyjaciela sądu”…

Unikalna praca magisterska Marcina Kuśmierczyka “Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych…”

Zainteresowanym kwestiami edukacji włączającej  polecamy lekturę pracy magisterskiej pana Marcina Kuśmierczyka pt. "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem lekcji wychowania fizycznego w opinii nauczycieli oraz uczniów" oraz unikalnych badań przeprowadzonych przez autora na…